Sintomas ng Fibromyalgia

3

Kapaguran

1

Problema sa Kamalayan

2

Laganap na Pananakit

3